ای عشق در من زنده شو

21 دی 1393 ساعت 07:45 ب.ظ


تو جلسه خواستگاری:

دختره به پسره میگه خودتو معرفی کن!

پسر میگه 28 سالمه ! پزشکم ، تک فرزندم،خونه دارم ماشینم لکسوز ، بابام کارخانه داره ! وشما؟

دختره میگه به نام خدا ، همسرت !!