X
تبلیغات
زولا

ای عشق در من زنده شو

31 تیر 1392 ساعت 08:46 ب.ظ


سعی کن هیچ وقت نظر اصلیتو اگر مخالف نفعت هست نگی و زود با افراد قاطی نشی و همیشه بیشتر گوش کنی و از ادم های اطرافت آتو داتشته باشی و با کسی که بیشتر تو جمع حرفش برو داره قاطی بشی و کم حف بزنی و هیچ وقت اسرار زندگیتو نگی و بیشتر با مردم در مورد چیزای جامعه صحبت کمی نه زندگیت مخصوصا در رابطت با فامیل از زندگیت نگو . به هیچ کس بیش از حد محل نده ولی اسماشونو با مثلا ... جون صدا بزن یا ... خانم. اگر با کسی مشکلی داری تو جمع باهاش خوب و معمولی باش و وقتی با اون شخص تقریبا تنها بودی کم محلش کن وقتی تو جمع با کسی که مشکل داری مهربون باشی دیگران نظرشون در موردت تغیییر می کنه و یه اصل مهم تا کسی رو نشناختی وقتی داره پیشت از کسی غیبت می کنه همراهش نشو و جوابی بده نسبت به نظراش که به ضررت نباشه