ای عشق در من زنده شو

13 اسفند 1393 ساعت 06:03 ب.ظ

خدایا چنان کن سرانجام کار

                                تو خشنود باشی و ما رستگار