ای عشق در من زنده شو

26 فروردین 1393 ساعت 06:06 ب.ظ


اگر دیدی یک احمق سبب عصبانیتت میشه و تو هم سعی میکنی مقابله به مثل کنی، بدون که به مراتب از اون احمق تری.