ای عشق در من زنده شو

26 آبان 1392 ساعت 08:02 ب.ظ


یادتون باشه تو خرید عجله نکنید اصلا هم رودروایسی نکنید فروشنده ها جوری برای شما جا می ندازن و تو رودروایسی می ندازنتون که اگر براتون وقت گذاشتن خوش رو بودن و کلی لباس آوردن شما وظیفه داری حتما خرید کنی وگرنه جواب خداحافظیتم نمی دن
اما این حق شماست و وظیفه ایشون
اصلا به اخم کردن ایشون توجه نکنید مهم پولتونه که با زحمت بدست آوردین پس درست خرجش کنید
تا پول دستتونه برد با شماست اگر در خرید عجله کنید با ید کلی منت فروشنده رو بکشید و منتظر رفتار بد باشین که البته حق با هم ایشونه.