ای عشق در من زنده شو

5 مهر 1392 ساعت 04:33 ب.ظ


دو چیز شما را تعریف میکند:

بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید ؛

و نحوه رفتارتان، وقتی همه چیز دارید .