ای عشق در من زنده شو

29 مرداد 1392 ساعت 08:22 ب.ظ


صداقت در مقابل سیاست دیگران ، سادگی ست و سیاست در مقابل صداقت دیگران ، خیانت . . .