ای عشق در من زنده شو

26 مرداد 1392 ساعت 08:41 ب.ظخدایا چنان کن سرانجام کار … تو خشنود باشی و ما رستگار